Juliana van Stolbergschool

Rodenrijselaan 74 3037 XH Rotterdam

Schoolfoto van Juliana van Stolbergschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De Juliana van Stolbergschool stelt zichzelf als doel om kinderen zich optimaal te laten ontwikkelen. De Eindtoets zien wij als een indicator van ons succes. Wij zijn er trots op dat wij al enige jaren (de visuele weergave van Scholen op de Kaart is niet altijd accuraat) onze kinderen kunnen uitdagen om hun talent voor leren in de Eindtoets te tonen. Dit resulteert in voldoende tot ruim voldoende scores. 

De resultaten van de toets liggen in de lijn van onze schooladviezen, waarbij door inzet van leerkrachten en leerlingen vaak nog meer leerwinst is geboekt. Desalniettemin wil de Juliana van Stolbergschool ook aangeven dat toetsen nooit de kern van ons onderwijs was of zal zijn; het bevorderen van geluk, plezier en eigenwaarde van onze leerlingen heeft onze prioriteit. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De Juliana van Stolbergschool meet de tussentijdse resultaten van haar leerlingen door middel van het Cito LVS leerlingvolgsysteem. Dit systeem meet, onafhankelijk van de gebruikte reken- en taaldidactiek, de voortgang van kinderen en vergelijkt deze met het landelijk gemiddelde. Deze resultaten worden gebruikt om onder andere het advies naar het VO te verantwoorden en leerproblemen te herkennen.

Ook wordt het werk in de klas tussentijds gemeten met toetsen. Omdat deze meer geoefend kunnen worden, is het gebruikelijk dat deze resultaten hoger uitvallen. 

In de groepen 4 t/m 8 wordt gebruik gemaakt van het Snappet-systeem. Dit digitale hulpmiddel zorgt ervoor dat toetsen minder belangrijk worden en de groei van kinderen voortdurend door kind, ouders en school gezien worden. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De Juliana van Stolbergschool hanteert voor verwijzing naar het middelbaar onderwijs de Rotterdamse plaatsingswijzer. Deze plaatsingswijzer geeft richtlijnen om tot een goed afgewogen advies te komen, gebaseerd op onafhankelijke toetsen.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven