Juliana van Stolbergschool

Rodenrijselaan 74 3037 XH Rotterdam

Schoolfoto van Juliana van Stolbergschool

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de Juliana van Stolbergschool. Een school in het Liskwartier in Rotterdam Noord, die kinderen de kans geeft om zich naar hun kunnen te ontwikkelen. Op deze schoolpagina vindt u de recente informatie over de resultaten, leerkrachten en populatie van de school. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Betrokken
  • Persoonlijke groei
  • Verantwoordelijk
  • Samen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Juliana van Stolbergschool staat in een wijk die vergrijst. Jonge gezinnen trekken naar randgemeenten. Dit verklaart de daling van het leerlingaantal. In 2018-2019 ontstaat er een tijdelijke groei door de instroom van leerlingen van een opgeheven school. Voor jonge mensen wordt de wijk aantrekkelijker gemaakt. We zien daardoor een stabilisatie in de jongere groepen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
140
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven