IKC de Lis

Bieslandstraat 61 3037 LB Rotterdam

Schoolfoto van IKC de Lis

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
8,2

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

De oudertevredenheidspeiling is in februari 2022 afgenomen.
Door de grote hoeveel aan respons is de betrouwbaarheid hoog.

We zijn uiteraard blij met alle reacties. Wij bespreken de resultaten binnen het team en met onze IKC raad. Daarnaast zullen wij alle ouders inlichten in de eerst komende nieuwsbrief. 

Tevredenheid
8,0

Terug naar boven