IKC de Lis

Bieslandstraat 61 3037 LB Rotterdam

Schoolfoto van IKC de Lis

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De informatie op deze site van voor 2018 betreft basisschool Het Plein. IKC de Lis is op 27-08-2018 gestart en heeft het administratienummer van basisschool Het Plein overgenomen.  

Binnen schooljaar 2019-2020 is er één leerling die de eindtoets gemaakt heeft. 

Binnen schooljaar 21-22 zijn er 6 leerlingen in groep 8 die de eindtoets zullen gaan maken. 

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Binnen de eigen groep geven de tussenresultaten aan welke stappen een kind kan maken en welk aanbod er nodig is. De tussenresultaten zijn ook een onderdeel van de schoolbesprekingen die wij meerdere keren per jaar voeren. Hiermee monitoren wij de ontwikkelingen op school-, groep en leerling niveau. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De informatie op deze site van voor 2018 betreft basisschool Het Plein. IKC de Lis is op 27-08-2018 gestart en heeft het administratienummer van basisschool Het Plein overgenomen.

IKC de Lis beschikt nog niet over betreffende gegevens.

De gegevens zijn voor deze school niet bekend.

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De informatie op deze site van voor 2018 betreft basisschool Het Plein. IKC de Lis is op 27-08-2018 gestart en heeft het administratienummer van basisschool Het Plein overgenomen.

De link naar het inspectierapport behoort tot basisschool Het Plein.
Van IKC de Lis is nog geen inspectierapport beschikbaar.

Terug naar boven