IKC de Lis

Bieslandstraat 61 3037 LB Rotterdam

Schoolfoto van IKC de Lis

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de schoolpagina van de Lis. De Lis is een Integraal KindCentrum waar we elke dag samenwerken aan de ontwikkeling van kinderen van 0 tot 12 jaar. Dat doen we in een karakteristiek gebouw waar kinderen alle ruimte krijgen de omgeving en de wereld om hen heen te ontdekken. Op de Lis stimuleren we kinderen om nieuwsgierig en inventief te zijn. We helpen kinderen bij het ontwikkelen van een positieve, kritische houding ten opzichte van het eigen leren. Zo zorgen we ervoor dat zij zich straks goed staande kunnen houden in onze maatschappij.

De informatie op deze site van voor 2018 betreft basisschool Het Plein. IKC de Lis is op 27-08-2018 gestart en heeft het administratienummer van basisschool Het Plein overgenomen.  

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Spelenderwijs
  • Natuurlijk
  • Ontdekken & onderzoeken
  • Samenwerken
  • Kleinschalig

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De informatie op deze site van voor 2018 betreft basisschool Het Plein. IKC de Lis is op 27-08-2018 gestart en heeft het administratienummer van basisschool Het Plein overgenomen.  

Per 01-10-2023 heeft de Lis 190 leerlingen. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
190
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Zie voor verdere toelichting onze informatiegids.

Terug naar boven