Basisschool PCB De Parel

Molecatensingel 250 3077 SH Rotterdam

  • Schoolfoto van Basisschool PCB De Parel
  • Schoolfoto van Basisschool PCB De Parel
  • Schoolfoto van Basisschool PCB De Parel
  • Schoolfoto van Basisschool PCB De Parel
  • Schoolfoto van Basisschool PCB De Parel

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Op PCB De Parel zijn er gelukkig een paar parttime collega's die op zo'n moment wel in willen springen.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Naast de vakkracht gymnastiek is er ook een leerkracht die twee dagen lesgeeft aan verschillende plusgroepen. We hebben plusgroepen van groep 3 t/m 8.

In onze verlengde leertijd maken wij ook gebruik van vakkrachten. Deze verlengde leertijd is vrijwillig voor kinderen maar we zien dat heel veel kinderen het leuk vinden om met klasgenootjes na schooltijd lekker aan de slag te gaan met Engels, techniek , sport , muziek enz. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In onze kleuterklassen worden geen vakken gegeven zoals hierboven beschreven. 
Wij werken met thema's. In deze thema's komen bovenstaande vakken uiteraard aan bod. Dit gebeurt spelenderwijs.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

We hebben na schooltijd naschoolse activiteiten zoals techniek, extra bewegingsonderwijs en huiswerkbegeleiding. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Zie in de bijlage ons ondersteuningsprofiel.

De plusklas is op De Parel een belangrijke speciale faciliteit.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven