Basisschool PCB De Parel

Molecatensingel 250 3077 SH Rotterdam

  • Schoolfoto van Basisschool PCB De Parel
  • Schoolfoto van Basisschool PCB De Parel
  • Schoolfoto van Basisschool PCB De Parel
  • Schoolfoto van Basisschool PCB De Parel
  • Schoolfoto van Basisschool PCB De Parel

In het kort

Toelichting van de school

Beste ouders en andere belangstellenden,

Van harte welkom bij het schoolvenster van PC De Parel. We hopen dat u de informatie vindt die u nodig hebt. Wij willen u natuurlijk ook altijd alle informatie geven tijdens een vrijblijvende rondleiding. Neem hiervoor contact op met Arthur Verloop, de directeur van de school. Ons telefoonnummer is 010-4825226. Onze slogan is "Ieder kind bijzonder en van waarde". Dat is zeker terug te zien aan de manier waarop wij met onze leerlingen omgaan, zie filmpje.

We hebben als school de laatste jaren geweldig gescoord. Schooljaar 2015-2016 hebben we een Cito score van 539,3 gehaald. Daarmee zitten we bij de hoogst scorende scholen van heel Rotterdam. Van de 22 groep 8 leerlingen gaan er 15 naar HAVO,VWO of Gymnasium. We besteden niet alleen aandacht aan leerlingen die uitvallen maar via o.a. de plusklassen zeker ook aan leerlingen die meer aan kunnen.

Vanaf 2016 zijn we op school begonnen met Engels aan de groepen 1 t/m 8. Hierdoor komen de kinderen met een mooie voorsprong op het Voortgezet onderwijs. Een andere mooie stap is dat we sinds 2017 werken met tablets voor de groepen 5 t/m 8. Ieder kind heeft zijn eigen tablet en wordt hierdoor op zijn eigen niveau vooruit geholpen.

Verder heerst er een prettige sfeer tussen leerlingen en kinderen maar ook tussen ouders en leerkrachten. Dit zorgt voor een heel goede en grote ouderbetrokkenheid.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Engels vanaf groep 1
  • Eigen tablet vanaf groep 5
  • Grote ouderbetrokkenheid
  • Optimale resultaten
  • Plusklassen beter prest. leerl

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
273
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld. PCB De Parel werkt volgens de Meldcode. Deze is verplicht sinds 1 juli 2013.De Meldcode is een stappenplan dat zorgvuldig handelen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling ondersteunt.De Intern begeleider is aangesteld als aandachtfunctionaris en houdt zich bezig met het invoeren en onder de aandacht brengen en houden van de Meldcode.Wij volgen het Handelingsprotocol van Stichting PCBO en Stichting Kinderopvang Rotterdam Zuid. Deze staat vermeld in de bijlage.  

Terug naar boven