Bogermanschool voor Basisonderwijs

Stichtseplein 3 3074 TN Rotterdam

  • Schoolfoto van Bogermanschool voor Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Bogermanschool voor Basisonderwijs

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Wij zijn blij dat onze leerlingen over het algemeen tevreden zijn op onze school. Helaas zien we dat sommige kinderen niet blij dat de score op de vraag "hebben jullie een leuke klas" een minder hoge score heeft. Wij willen met specifiekere vragen uitzoeken wat de oorzaken zijn van het feit dat een aantal kinderen aangeeft geen "leuke" klas te hebben. Wij zijn van plan om onze methode voor sociale ontwikkeling KWINK structureler in te zetten.
Tevredenheid
7,8

Bron

Oudertevredenheid

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
7,4

Terug naar boven