Bogermanschool voor Basisonderwijs

Stichtseplein 3 3074 TN Rotterdam

  • Schoolfoto van Bogermanschool voor Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Bogermanschool voor Basisonderwijs

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De IEP einduitslag van onze school is in schooljaar 2018-2019 met 77,4 voldoende voor de inspectienorm. Wij zijn trots op onze kinderen in groep 8! Tegelijkertijd denken wij dat we onze resultaten nog  kunnen  verbeteren door in te zetten op het versterken van onze didactische vaardigheden.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Bosos en CITO

Wij gebruiken het Bosos leerlingvolgsysteem voor de peuters en kleuters van de groepen 0,1 en 2.

Het CITO leerlingvolgsysteem wordt gebruikt van peuters tot en met groep 8. Dit systeem neemt tweemaal per schooljaar toetsen af.

de resultaten van deze toetsen worden besproken en gebruikt voor begeleiding van de kinderen. Ouders worden ingelicht over de

resultaten van hun kinderen. Vanaf groep 6 wordt door verzameling en inzichtelijkheid van de resultaten duidelijk, welke mogelijkheden

een kind heeft in het voortgezet onderwijs.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven