Bogermanschool voor Basisonderwijs

Stichtseplein 3 3074 TN Rotterdam

  • Schoolfoto van Bogermanschool voor Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Bogermanschool voor Basisonderwijs

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een leerkracht afwezig is zullen wij als eerste proberen om dit intern op te lossen. We onderzoeken of er leerkrachten extra kunnen werken. Mocht dit niet lukken dan zullen we op zoek gaan naar vervanging van buiten de school te  denken aan een uitzendkracht.

Mocht deze ook niet beschikbaar zijn dan zullen we  het verdelen van de kinderen over andere groepen overwegen en zullen de kinderen zelfstandig moeten werken. Hiermee belasten we veel andere collega's. Daarom kan het ook voorkomen dat we een groep naar huis moeten sturen. Mocht u geen opvang hebben dan zullen wij deze voor u verzorgen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

We zijn een Lekker-Fit school. Dat wil zeggen, dat we 3 gymlessen per week hebben. Groep 5 en 6 heeft wekelijks zwemles.

Tijdens de kleine pauze 's morgens eten kinderen fruit. We vragen ouders hun kinderen goed te laten ontbijten.

Jaarlijks hebben we een Feijenoordweek, waarin bestuurders en/of spelers de school bezoeken.

De groepen 1 en 2 hebben wekelijks een spelles, waarin improvisatie, (samen-)spel, woordenschat wordt geoefend.

Alle groepen hebben wekelijks een les muzikale vorming door een vakleerkracht en de groepen 5 en 6 leren

een instrument bespelen o.l.v. docenten van de muziekschool.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

's Morgens hebben we een inloop van 10 minuutjes. U kunt dan samen met uw kind werken aan lesdoel. Na 10 minuutjes gaat de leerkracht alleen met de kinderen aan de slag.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Wij bieden regulier onderwijs. Waarbij kinderen momenten zelfstandig moeten kunnen werken. Wanneer kinderen andere onderwijsbehoeften hebben gaan we daarover met u in gesprek en bekijken we gezamenlijk de mogelijkheden.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven