Oranjeschool voor Basisonderwijs

Putselaan 184 3073 JM Rotterdam

  • Schoolfoto van Oranjeschool voor Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Oranjeschool voor Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Oranjeschool voor Basisonderwijs

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Jaarlijks wordt in de groepen 6, 7 en 8 een leerlingtevredenheidspeiling afgenomen. In november 2022 is de meest recente peiling afgenomen. De leerlingen toonden zich tevreden over de sfeer en de lesinhoud op school.

Tevredenheid
8,7
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

De laatste oudertevredenheidspeiling is afgenomen in november 2023. 
We zijn blij met de positieve resultaten.

Tevredenheid
8,7

Terug naar boven