Prins Willem Alexanderschool voor Basisonderwijs

Noorderhagen 80 3078 CK Rotterdam

  • Schoolfoto van Prins Willem Alexanderschool voor Basisonderwijs
  • Beloning vanwege ontvangst predicaat "Learn like a champion". 
Team werkt nauw samen en laat elkaar en leerlingen dagelijks excelleren.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de schoolpagina van PCB Prins Willem-Alexander.
Op deze pagina vindt u allerlei informatie over onze school met betrekking tot beleid, visie, waardering inspectie en resultaten.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
221
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Afspraken en visie beschreven m.b.t. onderstaande zaken kunt u allemaal terugvinden in ons sociaal veiligheidsplan:
- Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld
- E-mail, internet, social media
- Agressie, geweld en seksuele intimidatie
- School-/klassenregels
- Risico-inventarisatie en -evaluatie

Terug naar boven