De Recon

Dordtsestraatweg 472 3075 BN Rotterdam

 • Dit is de ingang van ons schoolgebouw
 • En dit is ons schoolplein waar we buiten spelen in de kleine pauze en tussen de middag.
 • In de lessen maken we gebruik van basisschoolmethodes. We lezen, rekenen en schrijven.....
 • En er is aandacht voor kunstzinnige vorming.
 • Wij werken met niveaugroepen waardoor wij veel aandacht kunnen geven aan ieder kind

In het kort

Toelichting van de school

De Recon ligt naast het oude Zuiderziekenhuis, gelegen in de wijk Feyenoord.

Onze leerlingen hebben een chronische en/of langdurige ziekte, waardoor hun leerproces minder makkelijk verloopt. Wij besteden veel aandacht aan de onderwijsleerprestaties en hebben tegelijkertijd veel aandacht en zorg voor de medische problematiek en de emotionele verwerking. 

De school heeft een ruim speelplein en een ruim eigen terrein waarop het schoolgebouw met taxi-oprit gesitueerd zijn.

Per 20 juni heeft de school een nieuwe naam. De Recon, voorheen Reconvalescentenschool. De school heeft drie afdelingen, een afdeling voor leerlingen in de leeftijd 4 t/m 13 jaar , de ReconSchool,een afdeling voor de leerlingen van 13 t/m 20 jaar, ReconCollege en een afdeling voor 13 t/m 20 jaar waar praktijkonderwijs wordt aangeboden, ReconPro. De school heeft ruimtes gereserveerd voor onder andere rustlokaal en speellokaal.

Kijk voor meer informatie op onze website www.derecon.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Zo optimaal mogelijk onderwijs
 • Onderwijs op maat
 • Leren omgaan met ziekte
 • Op uitstroomprofiel gericht
 • Warm pedagogisch klimaat

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school hanteert een groepsgrootte van ongeveer 13 leerlingen.
Er zijn in de SO-afdeling vijf groepen en in elke  groep werken wij met een leerkracht en een  onderwijsassistent.
Voor elke groep wordt een didactisch werkplan gemaakt en elk individueel kind wordt goed gevolgd in zowel de onderwijsvraag als de zorgvraag. De commissie van begeleiding komt elke twee weken bijeen om de leerlingen te bespreken.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
100
Landelijk gemiddelde
91

Bron

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar verblijfsjaar en naar leeftijd. Het verblijfsjaar is het totaal aantal jaren dat de leerling op het speciaal onderwijs zit. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven