A Willeboerschool

Meindert Hobbemalaan 2 3062 SK Rotterdam

  • Schoolfoto van A Willeboerschool
  • Schoolfoto van A Willeboerschool
  • Schoolfoto van A Willeboerschool
  • Schoolfoto van A Willeboerschool

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

De laatste monitoring Sociale Veiligheid heeft plaatsgevonden in april 2021. Met een gemiddelde score van 4,3 (op een schaal van 1-5, waarbij 5 staat voor zeer veilig) mag de Willeboerschool een veilig tot zeer veilige school genoemd worden.

Ouders beoordelen de sociale veiligheid gemiddeld met een 4,6 (op een schaal van 1-5). Personeel met een 4,2 (op een schaal van 1-5). Ouders en personeel beoordelen het ontbreken van grensoverschrijdend gedrag als beste en zijn daar meest unaniem in.

In ons jaarplan wordt de inzet van Rots en Water (weerbaarheidstraining) opnieuw opgenomen en agenderen we de veiligheid tijdens pauzemomenten nog verder te willen verbeteren.

In de bijlage leest u de resultaten van de laatste monitoring Sociale Veiligheid.

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

In maart 2022 heeft onze school een tevredenheidspeiling afgenomen onder de ouders. Ouders beoordeelden onze school met een 8.4. Het rapport van de peiling vindt u in de bijlage. In maart 2021 heeft er een tevredenheidspeiling plaatsgevonden naar aanleiding van het afstandsonderwijs. Waar het gaat om afstandsonderwijs beoordeelden ouders onze school met een 9,2.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven