A Willeboerschool

Meindert Hobbemalaan 2 3062 SK Rotterdam

  • Schoolfoto van A Willeboerschool
  • Schoolfoto van A Willeboerschool
  • Schoolfoto van A Willeboerschool
  • Schoolfoto van A Willeboerschool

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Veilig zijn op school en je veilig voelen vinden wij erg belangrijk op onze school. De school hecht daarom grote waarde aan de gedragsregels en gedragscode die schoolbreed zijn vastgesteld. Er is een schoolveiligheidsplan, dat jaarlijks wordt geëvalueerd en indien nodig aangepast en/of bijgesteld. Hieronder vallen de RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie) en de verschillende protocollen.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • positief pedagogisch klimaat
  • versterken sociale competentie
  • veilig zijn en veilig voelen

De oud-leerlingen in het voortgezet onderwijs

Toelichting van de school

De uiteindelijke uitstroombestemming van leerlingen van de A.Willeboerschool is Voortgezet Speciaal Onderwijs, vervolgens Dagbesteding op (beschut) werk. De daadwerkelijke uitstroombestemming hangt sterk af van de zittende populatie en wisselt als zodanig door de jaren heen. Waar de school actief participeert om leerrecht mogelijk te maken voor alle leerlingen, stromen er ook regelmatig leerlingen uit terug naar KDC's. Dat is terug te zien in de bestendiging, waarbij de uiteindelijke uitstroombestemming (dagbesteding of arbeid) in 2020-2021 en 2021-2022 in 100% van de gevallen ongewijzigd is gebleven.

Waar zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet (speciaal) onderwijs?

In het eerste jaar
Weergave Plaats in het voortgezet onderwijs in het eerste jaar

Bron

In het derde jaar
Weergave Plaats in het voortgezet onderwijs in het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven