Dr A V Voorthuysenschool

Rollostraat 85 B 3084 PM Rotterdam

  • Schoolfoto van Dr A V Voorthuysenschool
  • Schoolfoto van Dr A V Voorthuysenschool
  • Schoolfoto van Dr A V Voorthuysenschool
  • Schoolfoto van Dr A V Voorthuysenschool
  • Schoolfoto van Dr A V Voorthuysenschool

Het team

Toelichting van de school

De gegevens in de overzichten betreffen de medewerkers van beide locaties van de school (so en vso).

Vakleerkrachten op deze school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Elke leerling krijgt een ontwikkelingsperspectief. Hiermee geven we aan hoe wij denken dat de leerling zich in de toekomst zal ontwikkelen.Het ingeschatte perspectief bepaalt in sterke mate de leerdoelen die wij voor de leerling gaan stellen in het ontwikkelplan. Uiteraard kan het perspectief onder invloed van de ontwikkeling van de leerling worden bijgesteld.De leerlingen worden al naar gelang hun leerjaar en leerroute ingedeeld in één van de groepen. Voor leerlingen met aan autisme gerelateerde stoornissen hebben wij specifieke expertise en een aangepaste setting in de zogenaamde structuurgroepen.Voor leerlingen met een voorkeur voor leren van uit het handelen en emotie kennen wij de praktijk-leergroep. Voor iedere groep staat een klassenteam bestaande uit een leerkracht en een klassenassistent. Samen zijn zij verantwoordelijk voor het onderwijs en de zorg voor de leerlingenEen kind kan goed tot ontwikkeling komen, als het zich veilig en competent  voelt.Gedurende de eerste periode op school zijn dit dan ook de hoofddoelstellingen.Gedurende die periode wordt ook vastgesteld welke ondersteuningsbehoefte een kind heeft en in welke leerroute er het beste tegemoet kan worden gekomen aan deze behoefte. De leerroutes zijn gebaseerd op het uitstroomperspectief .

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Overige leerjaren

Terug naar boven