School voor Speciaal Basisonderwijs Sonnevanck

Zwartewaalstraat 38 3081 HZ Rotterdam

  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs Sonnevanck
  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs Sonnevanck
  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs Sonnevanck
  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs Sonnevanck
  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs Sonnevanck

In het kort

Toelichting van de school

SBO Sonnevanck, school vol talenten.

Op SBO Sonnevanck zijn twee kernwaarden belangrijk: 'samen' en 'respect'.
Ons uitgangspunt is dat elk kind met plezier naar school komt en zich veilig voelt. Pas dan kan je echt tot leren komen.

SBO Sonnevanck is gevestigd in de Tarwewijk in Rotterdam, en wordt bezocht door leerlingen van groep 1 tot en met groep 8 afkomstig uit diverse delen van Rotterdam-Zuid. Sinds november 2013 deelt de Sonnevanck samen met OBS de Globe één gebouw aan de Zwartewaalstraat. Door de samenwerking met de Globe te intensiveren maken we gebruik van elkaars expertise en kunnen we de kwaliteit van ons onderwijs verbeteren. 

We zijn er van overtuigd dat ieder kind zijn eigen talent heeft en hebben als doel deze talenten te benadrukken. 

Een school vol talenten, ieder zijn eigen koers!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Een school vol talenten
  • Ieder zijn eigen koers
  • Toekomstgericht
  • Handelings- & opbrengstgericht
  • Successen vieren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

SBO Sonnevanck is een school voor speciaal basisonderwijs gevestigd in de Tarwewijk in Rotterdam. Speciaal basisonderwijs is er voor kinderen die zich niet optimaal kunnen ontwikkelen in het reguliere onderwijs. Door kleinere klassen en meer aandacht wordt ervoor gezorgd dat de leerlingen zich optimaal kunnen voorbereiden om zichzelf te kunnen redden in de maatschappij. 
De Tarwewijk is een doorstroomwijk. Kleinere woningen en onderverhuur zorgen in de wijk voor grote doorstroming, ook op Sonnevanck. Deze doorstroming heeft direct effect op het onderwijs. Ook is het aantal leerlingen dat pas later in hun schoolloopbaan wordt verwezen naar het SBO groter waardoor er relatief veel instroom is in de hogere groepen. 

Een groot gedeelte van de kinderen die SBO Sonnevanck bezoeken, woont in de directe omgeving van de school. Hierdoor is de schoolpopulatie een goede afspiegeling van de wijk. Daarnaast komen er ook leerlingen uit de nabijgelegen wijken zoals Charlois en Feijenoord naar onze school. SBO Sonnevanck is een openbare school, dus iedereen is welkom.

schoolorganisatie en groepen
Voor de kinderen van de Sonnevanck is het noodzakelijk dat de leerstof in kleine stapjes en zo concreet mogelijk wordt aangeboden en voortdurend wordt herhaald. Wij streven ernaar de kinderen te laten ontdekken dat ze zelf problemen kunnen oplossen en ook zelf moeilijke situaties tot een goed eind kunnen brengen. De materialen die we gebruiken zien er aantrekkelijk en gestructureerd uit. De schoolvakken zijn hetzelfde als op de reguliere basisschool, maar zijn aangepast aan de mogelijkheden van uw kind. De leerlingen zijn o.a. naar leeftijd ingedeeld in stamgroepen. De klassen tellen maximaal 15 leerlingen per groep.

Groepsgrootte groep 1 - 2          10 kinderen
Groepsgrootte groep 3 - 4          12 kinderen 
Groepsgrootte groep 5 t/m 8      14 kinderen

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
113
Landelijk gemiddelde
132

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Samenwerkingspartners

Toelichting van de school

Ketenorganisaties waarmee de school samenwerkt zijn:

CED

PPO

Hogeschool Utrecht

Playing for Success

SV GIO

Zorg voor Jeugd

Wijkteam

Terug naar boven