De Clipper

Laan op Zuid 1362 3071 AC Rotterdam

Schoolfoto van De Clipper

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De Clipper is een montessori school waarbij gekozen is om kinderen van twee leerjaren in één groep te plaatsen.

Op dit moment hebben we vier onderbouwgroepen (groep 1/2 ), vier middenbouwgroepen (groep 3/4), 3 tussenbouwgroepen (groep 5/6) en 2  bovenbouwgroepen  (groep 7/8).

Daarnaast beschikt de school over een vakleerkracht lichamelijke opvoeding, muziek en early bird. Tevens is er op school een conciërge werkzaam.

De school zorgt met vrijwilligers voor de tussenschoolse opvang. De kosten hiervan worden door de ouders die hiervan gebruik willen maken, betaald.

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 3 t/m 8

Terug naar boven