De Clipper

Laan op Zuid 1362 3071 AC Rotterdam

Schoolfoto van De Clipper

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het venster van montessori basisschool De Clipper. De Clipper is een Montessori school gevestigd aan de Laan op Zuid te Rotterdam.

De omgeving van de school kenmerkt zich door een nieuw te ontwikkelen gebied. Veel nieuwbouw en geplande nieuwbouw. De Clipper heeft in 2014 een mooi nieuw gebouw betrokken, gebouwd met de montessorivisie ten grondslag.

Stichting BOOR

De Clipper is een openbare school, die valt onder het bestuur van stichting BOOR. Bij stichting BOOR zijn alle openbare basisscholen, scholen voor voortgezet en (voortgezet) speciaal onderwijs in Rotterdam aangesloten. Iedere dag krijgen meer dan 30.000 leerlingen in Rotterdam onderwijs op een school van stichting BOOR. Meer weten? Kijk op?www.stichtingboor.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Montessori
  • Heterogene groepen
  • Kosmisch onderwijs
  • Culturele ontwikkeling
  • "Help mij het zelf te doen"

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
216
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op de Clipper gaan de deuren 's ochtends om 8.15 u. open. De kinderen komen via de hoofdingang naar binnen. Om 8.30 u. starten onze lessen en verwachten we alle kinderen in de klas.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via Enquêtetool van Vensters. Sociale veiligheidsbeleving van kinderen wordt tevens gemonitord via 'Zien!'

Terug naar boven