Bloemhof

2e Balsemienstraat 14 3073 VE Rotterdam

Schoolfoto van Bloemhof

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
8,8
Vergelijkbare scholen
8,2

Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

De oudertevredenheidspeiling is dit jaar per mail aangeboden aan de ouders.
Ondanks aanmoediging vanuit school en verlenging van de responstijd hebben heel weinig ouders de enquête ingevuld.

Het onderzoek voldoet hierom niet aan de minimaal vereiste betrouwbaarheid.

Mede door de lage respons kunnen er geen goede conclusies getrokken worden uit deze oudertevredenheidspeiling, de gegeven antwoorden van de 15 respondenten vertonen namelijk ook een grote variatie.

Wij willen de ouders die wel de moeite en de tijd hebben genomen om de enquête in te vullen hartelijk danken.
Wel hopen we bij een volgende afname op een hogere respons. 

Tevredenheid
6,7
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven