Bloemhof

Asterstraat 26 3073 ED Rotterdam

Schoolfoto van Bloemhof

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
8,5
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

De oudertevredenheidspeiling is dit jaar per mail aangeboden aan de ouders.
Ondanks aanmoediging vanuit school en verlenging van de responstijd hebben niet alle ouders de enquête ingevuld.

Het onderzoek voldoet hierom niet aan de minimaal vereiste betrouwbaarheid.

Mede door de lage respons (slechts 44 van de 119 ouders hebben de peiling ingevuld) kunnen er geen goede conclusies getrokken worden uit deze oudertevredenheidspeiling. Wel laat de oudertevredenheidspeiling zien, dat de ouders, die de peiling hebben ingevuld, tevreden zijn over de school. Zij geven namelijk de school het rapportcijfer  7,7.

Wij willen de ouders die wel de moeite en de tijd hebben genomen om de enquête in te vullen hartelijk danken.
Wel hopen we bij een volgende afname op een hogere respons. 

Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven