De Waterlelie

Veluwemeer 1 3068 KM Rotterdam

  • Een fantastisch groot plein om op te spelen
  • Groep 7 gaat jaarlijks op 3-daagse
  • We werken met de kanjertraining
  • O.a. surprises maken voor elkaar tijden Sinterklaas
  • Samen als het kan, apart als het moet

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Wij zijn blij met het goede rapportcijfer welke wij krijgen van onze leerlingen. Het motiveert ons door te gaan met de goede ontwikkelingen welke we de afgelopen jaren hebben ingezet. Wij nemen onze leerlingen serieus en laten hen graag meepraten over de zaken op school die er voor hen echt toe doen. Niet alleen via een tevredenheidsonderzoek, maar met name door te luisteren in de klas.
Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
8,2

Bron

Oudertevredenheid

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven