De Waterlelie

Veluwemeer 1 3068 KM Rotterdam

 • Een fantastisch groot plein om op te spelen
 • Groep 7 gaat jaarlijks op 3-daagse
 • We werken met de kanjertraining
 • O.a. surprises maken voor elkaar tijdens Sinterklaas
 • Samen als het kan, apart als het moet

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Bij het kijken naar de resultaten van een school is het belangrijk te weten op welk niveau het leren van de kinderen begonnen is. Er zijn namelijk grote verschillen tussen kinderen wanneer ze op school komen.                                                        

Voorbeelden van factoren die van invloed zijn op het startniveau van kinderen zijn:                                                                                

 • eerdere school- en speelervaringen van het kind;                                                                                                                  
 • de capaciteiten van het kind;                                                                                                                                                   
 • de sociale omstandigheden. Wij proberen met alle kinderen een zo goed mogelijk resultaat te halen zonder daarbij de sociale en emotionele ontwikkeling van het kind uit het oog te verliezen. Wij vragen daarbij echter wel hulp van de ouders (b.v. huiswerk maken, zorgdragen voor het nakomen van afspraken e.d.)  

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het schooladvies dat onze leerlingen meekrijgen is gebaseerd op het advies van de leerkrachten in combinatie met met de gegevens van ons cito leerlingvolgsysteem. Wij ontvangen jaarlijks een terugkoppeling van de VO scholen over de vorderingen van onze oud-leerlingen. Uit deze terugblik kunnen wij concluderen dat onze adviezen de juiste kwaliteit hebben.

 • In het schooljaar 2016-2017 zijn in totaal 40 leerlingen naar het VO vertrokken.
 • In het schooljaar 2017-2018 zijn in totaal 27 leerlingen naar het VO vertrokken.
 • In het schooljaar 2018-2019 zijn in totaal 29 leerlingen naar het VO vertrokken.
 • In het schooljaar 2019-2020 zijn in totaal 26 leerlingen naar het VO vertrokken.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven