De Waterlelie

Veluwemeer 1 3068 KM Rotterdam

  • Een fantastisch groot plein om op te spelen
  • Groep 7 gaat jaarlijks op 3-daagse
  • We werken met de kanjertraining
  • O.a. surprises maken voor elkaar tijdens Sinterklaas
  • Samen als het kan, apart als het moet

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op OBS De Waterlelie

Het team van OBS De Waterlelie nodigt u van harte uit een bezoek te brengen aan onze school en het lezen van onze schoolgids. Wij informeren u graag over alle onderwerpen die met het onderwijs op onze school te maken hebben.

De basisschool is een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. Een aantal jaar is er diezelfde weg van huis naar school en weer terug. In de loop der jaren vertrouwt u uw kind zo'n 8000 uur toe aan de zorg van de leerkrachten van de basisschool! Dat is een belangrijk deel van een kinderleven. Een basisschool kies je dan ook met zorg.

Wij hopen dat de informatie op deze website u helpt een bewuste keuze te maken voor een basisschool voor uw kind. Wilt u meer informatie over onze mooie school? U bent van harte welkom voor een gesprek!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • openbaar
  • kanjerschool
  • gratis continurooster

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
190
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Wij werken op de Waterlelie met een continurooster. Alle leerlingen lunchen in de klas met hun eigen juf of meester en gaan vervolgens onder toezicht van HALO JOBBING BV buitenspelen. Externe partijen regelen de voor- en naschoolse opvang. Kinderen worden op school gebracht/gehaald door deze organisaties.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven