De Waterlelie

Veluwemeer 1 3068 KM Rotterdam

 • Schoolfoto van De Waterlelie
 • Schoolfoto van De Waterlelie
 • Schoolfoto van De Waterlelie
 • Schoolfoto van De Waterlelie
 • Schoolfoto van De Waterlelie

In het kort

Toelichting van de school

Voel je welkom op De Waterlelie!

De Waterlelie is een openbare basisschool in de Rotterdamse wijk Zevenkamp. De school biedt basisonderwijs voor kinderen van vier tot en met twaalf jaar. Bovendien heeft de school een kinderopvang en bso in huis voor kinderen van twee tot en met twaalf jaar.

Op de basisschool beginnen de kinderen aan hun ontdekkingsreis. Ons doel van deze reis is dat ze gelukkig en 'succesvol' zijn in het leven. Hoe doen we dat? Door niet alleen maar uit boeken te leren. Creativiteit en sport zijn net zo belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. Hier worden een hoop calorieën verbrand tijdens het dansen. Wel eens gehoord van p-bones en cajón? Op deze muziekinstrumenten krijgen de kinderen les. Bovendien leren ze veel van de natuur op de kinderboerderij en in onze schooltuin.

Onze missie is geslaagd als leerlingen terugkijken op een fijne schooltijd, waarin ze vertrouwen hebben gekregen in hun eigen kunnen. Maar ook dat ze een positief zelfbeeld en een kritische nieuwsgierigheid hebben ontwikkeld. Volgens ons dé basis om naar het voortgezet onderwijs door te stromen en hun verdere ontdekkingsreis kleur te geven.

Elke dag met plezier leren en te vertrouwen op jezelf en de wereld. Ga mee op ontdekkingsreis!

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Met elkaar voor elkaar
 • Ambitieus
 • Passie en plezier
 • Eigen kinderopvang in huis

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
165
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op obs De Waterlelie wordt gewerkt met een continurooster. Alle leerlingen blijven tussen de middag op school en eten hun lunch in hun eigen klas.

 • Er is een duidelijke, dagelijkse vaste structuur waarbij de kinderen zich prettig voelen.
 • U kunt uw agenda met uw eigen werkzaamheden goed plannen.
 • Uw kinderen hoeven niet tussentijds opgehaald en gebracht te worden.
 • Het gezamenlijke eten vormt een extra sociaal element gedurende het dagprogramma op school.
 • De kinderen spelen een half uur onder toezicht van vakleerkrachten op het schoolplein. Tijdens dit half uur worden er sportieve activiteiten georganiseerd. De coördinatie van de sportieve pauze wordt uitgevoerd door Adil Belkadi van onze partnerorganisatie Dit Is Wijs.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Privacy en Veiligheid op school

Op obs De Waterlelie wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen. In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen, en de vastlegging daarvan in de administratie van de school, worden er gegevens over en van leerlingen vastgelegd. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt.

Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Op de verwerkingen van persoonsgegevens is de privacyverklaring van ons schoolbestuur, stichting BOOR (Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam) van toepassing.

In de privacyverklaring is beschreven hoe de school omgaat met haar leerlinggegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen.

Terug naar boven