De Waterlelie

Veluwemeer 1 3068 KM Rotterdam

  • Een fantastisch groot plein om op te spelen
  • Groep 7 gaat jaarlijks op 3-daagse
  • We werken met de kanjertraining
  • O.a. surprises maken voor elkaar tijden Sinterklaas
  • Samen als het kan, apart als het moet

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • openbaar
  • kanjerschool
  • gratis continurooster

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De leerlingen van de Waterlelie zitten sinds mei 2015 weer in 1 gebouw.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
205
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Wij werken op de Waterlelie met een continurooster. Alle leerlingen lunchen in de klas met hun eigen juf of meester en gaan vervolgens onder toezicht van HALO JOBBING BV buitenspelen. Externe partijen regelen de voor- en naschoolse opvang. Kinderen worden op school gebracht/gehaald door deze organisaties.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven