De Meridiaan

Adenstraat 21 3067 MN Rotterdam

Schoolfoto van De Meridiaan

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer om wat voor reden dan ook de leerkracht niet voor de groep kan staan verdelen wij de leerlingen over de andere groepen.  In uiterste nood zullen wij u moeten vragen uw kind thuis te houden.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Obs De Meridiaan is een kleinschalige buurtschool; wij willen een goede onderwijsplek zijn voor alle kinderen uit de wijk. Kinderen met specifieke onderwijsbehoeften willen wij graag bij ons op school een plek (blijven) bieden. In een intensieve samenwerking met PPO lukt het ons om de meeste kinderen passend onderwijs te bieden. Vanuit het oogpunt van handelingsgericht werken kijken we kritisch naar ons handelen: doen we de juiste dingen voor dit kind, met deze leerkracht, in deze groep, met de beschikbare ondersteuning? Mochten we tot de conclusie komen dat De Meridiaan niet de juiste ondersteuning kan bieden, dan zoeken we samen met ouders en andere betrokkenen naar de beste plek voor een kind. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven