De Meridiaan

Adenstraat 21 3067 MN Rotterdam

Schoolfoto van De Meridiaan

In het kort

Toelichting van de school

In deze schoolgids voor 2020-2021 vindt u alle belangrijke praktische informatie over De Meridiaan. Maar de gids is ook zeker bedoeld om achtergronden van ons onderwijs met u te delen en toelichting te geven op de manier van werken. Lees de gids goed door als u wilt weten wat er speelt op school en wat u en uw kind(eren) kunnen verwachten. Meer recente informatie over activiteiten op en rond school kunt u lezen in de nieuwsbrief. Deze brief wordt maandelijks per e-mail naar u toegestuurd. De Meridiaan is sinds het schooljaar 2009-2010 een LekkerFit! school. Ook dit schooljaar zullen diverse sportieve activiteiten onder en na schooltijd plaatsvinden. Maar dat is niet het enige extra aanbod. We bieden vanaf groep 5 Engels aan en muziek les vanaf groep 1.                   

De Meridiaan is een openbare basisschool, wat wil zeggen dat het onderwijs niet vanuit een bepaalde levensovertuiging wordt gegeven. Respect voor ieders mening, geloofsovertuiging en afkomst vormt voor ons de basis. De Meridiaan is een wereldschool, de leerlingen van nu zijn de wereldburgers van de toekomst.

Het team van De Meridiaan is klein, enthousiast en werkt met hart voor de school. Samen met ouders wil we zorg dragen voor een school waar van alles gebeurt, waar er wordt samen gewerkt en waar iedereen zich prettig en veilig voelt.

Eind schooljaar 2020-2021 zal de Meridiaan worden samengevoegd met de Cornelis Haakschool en zal er op de Adenstraat één grote school ontstaan.

 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Lef
  • Vertrouwen
  • Samen
  • Plezier

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Meridiaan is een kleine school. Op 1 oktober 2018 had De Meridiaan 125 leerlingen. Schooljaar 2018-2019 had de school 6 groepen. Schooljaar 2020-2021 zal de school starten met 6 groepen waarvan 1 combiklas.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
65
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven