Obs Prins Alexander

Curieplaats 20 -22 3069 HA Rotterdam

  • Schoolfoto van Obs Prins Alexander
  • Schoolfoto van Obs Prins Alexander
  • Schoolfoto van Obs Prins Alexander
  • Schoolfoto van Obs Prins Alexander

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Op obs Prins Alexander meten we ieder jaar de tevredenheid van onze leerlingen. De ervaring van onze leerlingen over de kwaliteit van onze school vinden we van groot belang. Leerlingen kunnen als directe 'gebruikers' van het onderwijs heel goed hun mening geven over belangrijke zaken op school. Het meenemen van deze mening draagt bij aan de verdere verbetering van de kwaliteit op obs Prins Alexander. Naast het leerlingtevredenheidsonderzoek is er ook een actieve leerlingenraad aanwezig met als doel de betrokkenheid van onze leerlingen te vergroten

Tevredenheid
8,5
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Op obs Prins Alexander vinden de ervaring van ouders belangrijk. We meten deze ervaring ieder 2 jaar met het oudertevredenheidsonderzoek. Op deze manier ontvangen we verbeterpunten voor onze school vanuit het perspectief van onze ouders.
Tevredenheid
7,4
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven