Kruidenhoek Jenaplan Basisschool

Geelkruid 27 -29 3068 SN Rotterdam

  • Schoolfoto van Kruidenhoek Jenaplan Basisschool
  • Schoolfoto van Kruidenhoek Jenaplan Basisschool
  • Schoolfoto van Kruidenhoek Jenaplan Basisschool
  • Schoolfoto van Kruidenhoek Jenaplan Basisschool
  • Schoolfoto van Kruidenhoek Jenaplan Basisschool

In het kort

Toelichting van de school

Welkom!

Wij vinden het belangrijk dat kinderen leren om zelfstandig keuzes te maken en zich verantwoordelijk te voelen voor zichzelf en hun omgeving. Het pedagogische klimaat speelt daarbij een belangrijke rol. Jenaplanschool Kruidenhoek wordt gekenmerkt door een sfeer van wederzijds vertrouwen en respect.Kinderen leren dat praten met elkaar en luisteren naar elkaar belangrijk is. We gaan uit van een gelijkwaardigheid van kinderen en volwassenen. Het Jenaplanonderwijs kent vier grondvormen: Gesprek, Werk, Spel en Viering. Vanuit deze vier grondvormen wordt in een evenwichtig weekprogramma gewerkt.In onze school leren kinderen dat begrippen als vrijheid, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid altijd gebonden zijn aan regels en afspraken.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Jenaplan
  • stamgroepen
  • gesprek, spel, werk en viering

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school kent een stabiel leerlingaantal en wil vooral een alternatief bieden voor scholen die vooral de nadruk op leren hebben.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
239
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven