Openbare Montessorischool Tuinstad Schiebroek

Abeelweg 225 3053 PA Rotterdam

Schoolfoto van Openbare Montessorischool Tuinstad Schiebroek

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Indien leerkrachten afwezig zijn, proberen we de groepen intern op te vangen. Het gebeurt soms dat een groep verdeeld wordt over andere groepen. Meestal is dat maar voor één dag,
Groepen naar huis sturen proberen we te voorkomen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De gepubliceerde uren zijn slechts een indicatie.

Binnen het montessorionderwijs krijgt iedere leerling de tijd die hij of zij nodig heeft om zich de stof eigen te maken.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

We bieden onderwijs aan leerlingen in de basisschoolleeftijd (4 tot 12 jaar).

Met speciaal opgeleide montessori-leerkrachten en een rijke voorbereide omgeving bieden we onze kinderen een stevige en warme basisschooltijd.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Door onze individuele benadering binnen het concept, zijn onze leerkrachten goed in staat de kinderen te bieden wat ze nodig hebben.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Onze school heeft een nauwe samenwerking met de kinderopvangorganisatie Norlandia. Zij zitten inpandig en verzorgen voor- tussen- en naschool.

De peutergroep van Norlandia is geïntegreerd in onze kleuterbouw, zodat de overgang van peuter- naar kleutergroep zo vloeiend mogelijk verloopt. De leidsters van Norlandia proberen zo goed mogelijk aan te sluiten bij de montessorivisie.

Terug naar boven