Openbare Montessorischool Tuinstad Schiebroek

Abeelweg 225 3053 PA Rotterdam

Schoolfoto van Openbare Montessorischool Tuinstad Schiebroek

In het kort

Toelichting van de school

Openbare Montessorischool Tuinstad heeft een locatie in de wijk Schiebroek en een locatie in de wijk Nieuw Terbregge. Wij werken volgens de ideeën van Maria Montessori, vertaald in een eigentijds concept. Hierin staan eigen inbreng en verantwoordelijkheid van het kind centraal. Respect voor elkaar en de omgeving en wederzijds vertrouwen zorgen voor een goede sfeer, die bijdraagt aan het welbevinden van het kind. Onze school is een plek waar kinderen de veiligheid en ruimte vinden om zich zowel sociaal- emotioneel als cognitief optimaal te kunnen ontwikkelen. Door ze allen als individuen te begeleiden en te stimuleren komen ze tot leren.

Onderstaande steekwoorden ziet u bij ons terug op school:

 • Voor ieder kind
 • Aandacht voor eigenheid
 • Vrije werkkeuze
 • Individueel werken in heterogene groepen
 • Verantwoordelijkheid
 • Zelfstandigheid
 • Engels vanaf groep 1
 • Kangoeroe project voor meer- en hoogbegaafden (Minerva)
 • Gegarandeerd plek bij de naschoolse opvang

Bent u nieuwsgierig? U bent van harte welkom om eens een kijkje te komen nemen. Dit kan op onze informatie-ochtenden of u kunt een individuele afspraak maken.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Montessori-onderwijs
 • Leer het me zelf te doen!
 • Zelfstandigheid
 • Differentiatiemogelijkheden
 • Pedagogisch klimaat

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school kende aanvankelijk twee vestigingen, één vestiging is echter overgegaan naar een ander bestuur. Dit verklaart de daling in het leerlingenaantal.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
303
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Tuinstad beschikt op beide locaties over voorschoolse, tussenschoolse en naschoolse opvang. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Tuinstad heeft voor beide locaties een Risico-inventarisatie & evaluatie opgesteld.

Terug naar boven