Openbare Montessorischool Tuinstad Schiebroek

Abeelweg 225 3053 PA Rotterdam

Schoolfoto van Openbare Montessorischool Tuinstad Schiebroek

In het kort

Toelichting van de school

Openbare Montessorischool Tuinstad bevindt zich in de wijk Schiebroek. Wij werken volgens de ideeën van Maria Montessori, vertaald in een eigentijds concept. Hierin staan eigen inbreng en verantwoordelijkheid van het kind centraal. Respect voor elkaar en de omgeving en wederzijds vertrouwen zorgen voor een goede sfeer, die bijdraagt aan het welbevinden van het kind. Onze school is een plek waar kinderen de veiligheid en ruimte vinden om zich zowel sociaal- emotioneel als cognitief optimaal te kunnen ontwikkelen. Door ze allen als individuen te begeleiden en te stimuleren komen ze tot leren.

Onderstaande steekwoorden ziet u bij ons terug op school:

 • Openbaar
 • Aandacht voor eigenheid
 • Vrije werkkeuze
 • Individueel werken in heterogene groepen
 • Verantwoordelijkheid
 • Zelfstandigheid
 • Engels vanaf groep 1
 • Minerva-onderwijs voor de kinderen die een andere uitdaging nodig hebben.

Bent u nieuwsgierig? U bent van harte welkom om eens een kijkje te komen nemen. Dit kan op onze informatie-ochtenden of u kunt een individuele afspraak maken.

Stichting BOOR
Montessorischool Tuinstad ?is een openbare school, die valt onder het bestuur van stichting BOOR. Bij stichting BOOR zijn alle openbare basisscholen, scholen voor voortgezet en (voortgezet) speciaal onderwijs in Rotterdam aangesloten. Iedere dag krijgen meer dan 30.000 leerlingen in Rotterdam onderwijs op een school van stichting BOOR. Meer weten? Kijk op?www.stichtingboor.nl 

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Montessori-onderwijs
 • Leer het me zelf te doen!
 • Zelfstandigheid
 • Veel verschillende werkvormen
 • Een goed pedagogisch klimaat

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
318
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Tuinstad beschikt over voorschoolse, tussenschoolse en naschoolse opvang. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Tuinstad heeft voor beide locaties een Risico-inventarisatie & evaluatie opgesteld.

Terug naar boven