Kindcentrum de Klimop

Rembrandtstraat 27 3035 LL Rotterdam

  • Schoolfoto van Kindcentrum de Klimop
  • Schoolfoto van Kindcentrum de Klimop
  • Schoolfoto van Kindcentrum de Klimop

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij Kindcentrum de Klimop voor onderwijs, opvang en sport.

Basisschool de Klimop

Wij zijn een gezellige school in het Oude Noorden van Rotterdam. Ons onderwijs is van goede kwaliteit. We geven dat onderwijs met een team van professionals met hart voor ieder kind. We zorgen dat we tegemoet komen aan de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van ieder uniek kind. We doen dat in kleine groepen en iedere groep heeft een eigen groepsleerkracht. We werken samen met vakleerkrachten gymnastiek, muziek, techniek, wereldburgerschap, rots en water en filosofie.

Samenwerking

Wij werken samen met Kinderdam en de peuterspeelplaats heeft een eigen lokaal in onze school. 

Wij werken samen met Kleinrijkje en de voor- en naschoolse opvang als ook de Kinderdagovang hebben een eigen plek in onze school.

Wij werken samen met Talentenhuis voor een sportieve pauze iedere maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Betrokken
  • Duurzaam
  • Verbinding
  • Lef
  • Open

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Wij bieden onderwijs, opvang en sport aan kinderen van 0-13 jaar!

We hebben tevens te maken met transitie in de wijk. Het Oude Noorden is een multiculturele wijk in Rotterdam en maakt deel uit van het stadsdeel Rotterdam-Noord. In de tot Noorderboulevard omgedoopte Zwart Janstraat en Noordmolenstraat en in het aanliggende Zwaanshals is een zeer divers winkelaanbod ontstaan. Gemeente en woningcorporaties zetten de wijk weer op de kaart als aantrekkelijke woonwijk. De samenstelling van de populatie veranderd en dat heeft effect op de samenstelling van de populatie van de kinderen van school. 

De komende jaren zal er een verandering plaatsvinden en zullen meer nieuwe kinderen in de wijk de school weten te vinden omdat het onderwijs van goede kwaliteit is. De samenwerking met Kinderdagopvang, voor- en naschoolse opvang, tussenschoolse sportieve pauze en een peuterspeelzaal zorgen voor goede doorstroom. Het aantal leerlingen zal gestaag groeien. 


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
114
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Een school kan niet zonder afspraken. Voor de leerlingen kennen wij de schoolregels. Ook voor ouders hanteren wij een gedragscode. Leerlingen en ouders zijn gebaat bij een goede samenwerking met de school. Het naleven van de afspraken zal leiden tot een veilig, werkbaar en prettig schoolklimaat voor iedereen.  

In de bijlage kunt u de gedragscode die is opgesteld lezen. 

Terug naar boven