Harbour IBSR

Coolhavenstraat 29A 3024 TD Rotterdam

  • Schoolfoto van Harbour IBSR
  • Schoolfoto van Harbour IBSR
  • Schoolfoto van Harbour IBSR
  • Schoolfoto van Harbour IBSR

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Op Harbour Bilingual hebben we de groepen 1 tot en met 7

Het onderzoek is in 2020-2021 afgenomen bij twee groepen 6 en 1 groep 7 (N=68). In 2019-2020 was dit bij 1 groep 6 (N=18)

Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
8,2

Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

We zijn erg tevreden met de uitslag van de tevredenheidspeiling bij de ouders.

Wat lezen we er in:

- Ouders zijn erg tevreden over Harbour Bilingual

- Ouders staan achter de missie en visie van de school en hoe we tweetalig onderwijs vorm en inhoud geven.

- Er zijn geen onderdelen waarover we ons zorgen hoeven te maken of die een directe aanpak nodig hebben.

- De antwoorden komen op alle lagen overeen, dat wat de ouders vinden, ervaren de leerlingen ook zo en ook het team ziet het op dezelfde manier.

- Er zijn een paar verzoeken uit naar voren gekomen vanuit  de ouders. Die gaan we bespreken met de MR en teruggekoppeld naar de ouders

Tevredenheid
8,4
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven