Harbour IBSR

Coolhavenstraat 29 3024 TD Rotterdam

  • Schoolfoto van Harbour IBSR
  • Schoolfoto van Harbour IBSR
  • Schoolfoto van Harbour IBSR
  • Schoolfoto van Harbour IBSR

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

In maart 2023 is de tevredenheidspeiling afgenomen onder de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 (N=167).

De respons van de leerlingen was 95% en voldoet aan de gewenste betrouwbaarheid. De leerlingen waarderen de school met een 8,7 (vorig schooljaar was dit een 8,5). Hiermee scoren we boven de gestelde benchmark van BOOR (7.5).   De items die het laagst door de leerlingen werden beoordeeld waren met een 7,5 "Hebben jullie een leuke klas?" en met een 7,5 "Vind je het leuk om met de kinderen in jouw klas om te gaan?". De items die het hoogst gewaardeerd werden zijn met een 8,9 "Vind je de regels op school duidelijk?" en "Helpt je juf of meester je goed als dat nodig is?" met een 9,2. Het welbevinden wordt beoordeeld met een 7,6 (vorig schooljaar was dit ook een 7,6); de sociale en fysieke veiligheid waarderen de leerlingen met een 8,1 (vorig schooljaar was dit ook een 8,1) en de aantasting van de veiligheid met een 8,7 (vorig schooljaar was dit een 8,9). 

Tevredenheid
8,4
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

In februari 2022 is de tevredenheidspeiling afgenomen onder de ouders (N=400)Ondanks dat de respons van de ouders maar 25% is voldoet het wel aan de vereiste betrouwbaarheid. De ouders waarderen de school met een 8,3. De items waar de school het hoogst op gewaardeerd werd zijn; Met een 8,8 “in hoeverre gaat uw kind met plezier naar school” (8,8) , met een 8,7 “hoe veilig voelt uw kind zich” en “de vakbekwaamheid van de leerkrachten” met een 8,7. De items waar de school het laagst op gewaardeerd waren zijn: met een 7,8 “Hoe tevreden bent u over de informatie die u krijgt over uw kind?” en “Vindt u dat uw kind voldoende wordt uitgedaagd om zich maximaal te ontwikkelen?” met een 7,3. In het schooljaar 2023-2024 staat een nieuwe tevredenheidspeiling gepland.

Tevredenheid
8,3
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven