De Vierambacht

Nozemanstraat 75 3023 TM Rotterdam

  • Schoolfoto van De Vierambacht
  • Schoolfoto van De Vierambacht
  • Schoolfoto van De Vierambacht
  • Schoolfoto van De Vierambacht
  • Schoolfoto van De Vierambacht

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

De Vierambacht meet via een vaststaande cyclus de tevredenheid van leerlingen, ouders en personeel. De rapportage geeft informatie voor de school, voor het management en op bestuurlijk niveau. Ook vindt interne en externe benchmark plaats. Het onderzoek wordt centraal afgenomen. Een analyse van de tevredenheid kan een goed startpunt zijn voor het bepalen van verbeterpunten voor onderwijskwaliteit. Waar staan we nu, wat kan beter? De cyclus van de tevredenheidsmetingen kent het volgende ritme, namelijk de jaarlijkse (wettelijk verplichte) leerlingenmeting waar met name de sociale veiligheid een belangrijke rol speelt en tweejaarlijks meten we de tevredenheid van zowel de leerlingen als ook hun ouders en onze medewerkers.
Tevredenheid
7,4
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven