De Vierambacht

Nozemanstraat 75 3023 TM Rotterdam

  • Schoolfoto van De Vierambacht
  • Schoolfoto van De Vierambacht
  • Schoolfoto van De Vierambacht
  • Schoolfoto van De Vierambacht
  • Schoolfoto van De Vierambacht

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het verlof van het personeel vindt in principe plaats tijdens de schoolvakanties. Leerkrachten die recht hebben op studieverlof (voor het behalen van een master) of op extra verlof ivm leeftijd worden zoveel mogelijk door vaste leerkrachten vervangen. Mocht dit niet lukken dan wordt er gezocht naar een invalleerkracht vanuit de vervangingspool. 

In geval van ziekte of calamiteiten proberen we collega's zoveel mogelijk met eigen personeel te vervangen. Als vervanging niet mogelijk is, wordt een groep incidenteel opgevangen door de onderwijsassistent, of verdeeld over de andere groepen. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Voor de ontwikkeling van onze kinderen vindt de school naast rekenen en taal het volgende erg belangrijk:

Het Engels wordt ten dele verzorgd door een native speaker en door de groepsleerkracht. Wij werken samen met Early Bird.

In elke groep wordt er muziek gegeven. Voorbeelden zijn: een schoolkoor, schoolband, het bespelen in de groepen 5 en 6 van snaar- (viool, cello) en slagwerkinstrumenten, voor kinderen met een speciale begaafdheid kunnen aparte subsidies worden aangevraagd via het Jeugd Cultuurfonds.

Bij ons hebben alle kinderen drie beweegmomenten onder leiding van een vakleerkracht. De school is een Lekker Fit! school en heeft de School Sport Vereniging Het Nieuwe Westen binnen zijn muren (dans, schaken, voetbal, basketbal)

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Vak-en vormingsgebieden worden in de kleutergroepen thematisch ingericht.

Leertijd is niet per uur aan te geven. Ontwikkeldoelen en leerdoelen worden in het thema op verschillende manieren uitgewerkt in activiteiten en in spelvorm. De manieren waarop dit wordt aangeboden past bij de ontwikkeling van het jonge kind. 

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De school is een Minerva-school. Dit houdt o.a. in dat wij een speciaal programma hebben voor (hoog)begaafde kinderen.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven