De Vierambacht

Nozemanstraat 75 3023 TM Rotterdam

  • Schoolfoto van De Vierambacht
  • Schoolfoto van De Vierambacht
  • Schoolfoto van De Vierambacht
  • Schoolfoto van De Vierambacht
  • Schoolfoto van De Vierambacht

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Leren is maatwerk
  • Leren samenwerken
  • Leren regie nemen
  • Leren wereldburger worden

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Vierambacht is een basisschool met 2 locaties. De school ligt in de wijk Het Nieuwe Westen in verschillende postcodegebieden, maar beide vestigingen liggen op loopafstand van elkaar. Op de locatie aan de Nozemanstraat bevinden zich de groepen 1 t/m 7 en op de locatie aan De Jagerstraat de groep 1 t/m 8. In totaal hebben we 4 kleuterklassen en richten we ons op persoonlijke aandacht voor elk kind.

Voor een rondleiding op één van de locaties vragen wij u een afspraak te maken door te bellen naar 010-4771883 of een mail te sturen: directie@devierambacht.nl.

Obs de Vierambacht is een openbare school, die valt onder het bestuur van stichting BOOR. Bij stichting BOOR zijn alle openbare basisscholen, scholen voor voortgezet en (voortgezet) speciaal onderwijs in Rotterdam aangesloten. Iedere dag krijgen meer dan 30.000 leerlingen in Rotterdam onderwijs op een school van stichting BOOR. Meer weten? Kijk op?www.stichtingboor.nl

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
354
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Verplichte onderwijstijd
De leerlingen moeten van het ministerie in 8 schooljaren ten minste 7.520 uren onderwijs krijgen. In de eerste 4 schooljaren ten minste 3.520 uur en in de laatste 4 schooljaren ten minste 3.760 uren. Op De Vierambacht volgen de leerlingen ieder jaar minimaal 950 uur onderwijs, waardoor deze norm met minimaal 7.600 uur ruim behaald wordt.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven