De Vierambacht

Nozemanstraat 75 3023 TM Rotterdam

  • Schoolfoto van De Vierambacht
  • Schoolfoto van De Vierambacht
  • Schoolfoto van De Vierambacht
  • Schoolfoto van De Vierambacht
  • Schoolfoto van De Vierambacht

In het kort

Toelichting van de school

Kernwaarden en identiteit:

Welkom op de Vierambacht

Bij ons voelt iedereen zich welkom, is iedereen welkom en blijft iedereen welkom. Wij luisteren naar elkaar en zijn nieuwsgierig naar de wereld om ons heen. Contact met elkaar baseren wij op kennis van elkaars levenswijze en respect voor elkaar. 

Optimale ontplooiing en ontwikkeling van leerlingen

Alles wat wij doen, sluit aan bij de talenten van onze leerlingen. 

Ons aanbod is gericht op de 21ste eeuw

De digitale wereld, projectmatig werken en denken in oplossingen zijn belangrijke waarden in onswerk. 

Ouders zijn onze gesprekspartner

Wij werken vanuit de driehoek: leerling, leerkracht en ouder. We bespreken samen wat een kind wil en kan, en hoe de school kan zorgen dat we de doelen van ieder kind bereiken. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Opbrengstgericht onderwijs
  • Minerva school
  • Kunstzinnig
  • LekkerFit! met schoolsport
  • Early Bird school

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
396
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven