De Vierambacht

Nozemanstraat 75 3023 TM Rotterdam

Schoolfoto van De Vierambacht

In het kort

Toelichting van de school

Wij werken vanuit onze 4 kernwaarden

- Veiligheid

- Waardering

- Vertrouwen

- Verantwoordelijkheid 

Wij zorgen voor een optimale ontplooiing en ontwikkeling van elke leerling ( talentontwikkeling)

Ons aanbod is gericht op de 21ste-eeuwse vaardigheden

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Leren is maatwerk
  • Leren samenwerken
  • Leren regie nemen
  • Leren wereldburger worden

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Vierambacht is een basisschool met 2 locaties. De school ligt in de wijk Het Nieuwe Westen in verschillende postcodegebieden, maar beide vestigingen liggen op loopafstand van elkaar. Op de locatie aan de Nozemanstraat bevinden zich de groepen 1 t/m 7 en op de locatie aan De Jagerstraat de groep 1 t/m 8. In totaal hebben we 5 kleuterklassen en richten we ons op persoonlijke aandacht voor elk kind.

Voor een rondleiding op één van de locaties vragen wij u een afspraak te maken door te bellen naar 010-4771883 of een mail te sturen: directie@devierambacht.nl.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
400
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Er is een schoolsportvereniging (SSV) aanwezig. U kunt bij Tom Kalkman informatie inwinnen over de verschillende sporten die worden aangeboden na de lesgebonden uren. t.kalkman@devierambacht.l

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven