De Boog Schiemond

Kedoestraat 102 3029 CK Rotterdam

Schoolfoto van De Boog Schiemond

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De jaarlijkse monitor Sociale Veiligheid wordt afgenomen in de groepen 6 t/m 8. Dit is een tevredenheidspeiling die door de leerlingen zelf wordt ingevuld. U kunt de laatste rapportage hiervan onderaan deze pagina downloaden.

Tevredenheid
8,3
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

De school investeert in ouderbetrokkenheid. Hierbij speelt de inzet van de Medewerker Ouder Betrokkenheid (MOB) een cruciale rol. De MOB is vier dagen op school aanwezig en is verantwoordelijk voor de activiteiten in de ouderkamer. De school heeft een hoog opkomstpercentage bij formele activiteiten, zoals rapportbesprekingen en kennismakingsgesprekken.
Tevredenheid
7,7
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven