OBS De Vier Leeuwen

Goudseweg 15 3031 XH Rotterdam

  • Ruimte, groen, gezondheid en beweging in het hart van een wereldstad!
  • Ouders, kinderen en team van De Vier Leeuwen samen voor optimale ontwikkeling van de kinderen.
  • Uniek als ieder kind!
  • Samen leven en leren tussen vele culturen en met respect voor elkaar maakt ons onderwijs rijker.
  • Door sport, spel en bewegen wordt het leren leuker!

In het kort

Toelichting van de school

Bij ons op school staan bewegen, veiligheid en plezier centraal. 

Op onze school is iedereen welkom. Wij geven les aan kinderen afkomstig uit meer dan 25 verschillende landen. Daar zijn we trots op. Onze visie op onderwijs is zo ontwikkeld dat ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen in een veilige en plezierige leeromgeving.

De kracht van onze school:

1. Wij bieden uw kind een veilige basis om plezierig te kunnen leren.

2. Wij werken gestructureerd aan de schoolprestaties van de kinderen.

3. Wij zorgen voor goede samenwerking tussen ouder, kind en school.

4. Onze schoolstructuur is duidelijk, met heldere schoolregels en afspraken.

5. Wij zijn een officieel erkende gezonde en sportieve school: Topfit, Lekker Fit! 

6. Talent-ontwikkeling door o.a. Engels, cultuur, zang, dans en ICT onderwijs. 

7. Onderwijs in respect voor elkaar door  sport, spel en professionele begeleiding. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid
  • Verantwoordelijkheid
  • Verbondenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Obs De Vier Leeuwen heeft ca. 155 leerlingen verdeeld over 8 groepen. Een kleine veilige school in een wijk met een diverse populatie. Wij zijn een afspiegeling van deze wijk en vanwege de kleine(re) groepen profiteren veel leerlingen van deze situatie. Zij krijgen veel extra aandacht.  

Er zijn ook 2 peuter groepen aan onze school verbonden met in totaal 32 peuters. We werken intensief samen met de leidsters van deze Peuterspeelzaal, zodat de kinderen die doorstromen naar Obs De Vier Leeuwen een ononderbroken ontwikkelingslijn krijgen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
155
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven