Montessorischool Kralingen

Vredehofweg 21 3062 EK Rotterdam

Schoolfoto van Montessorischool Kralingen

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

• De directie van school kan een externe invaller zoeken uit een aanwezig bestand van (bekende) invallers van de eigen school. Een externe invaller zal niet worden gevraagd deel te nemen aan teamvergaderingen en andere schooltaken;

• Voor het begin van ieder schooljaar wordt geïnventariseerd door de directie welke parttime leerkrachten van de scholen in staat en bereid zijn om eventuele ziekte of afwezigheid van collega’s anderszins op te vangen. Op basis van deze gegevens wordt een interne vervangingslijst opgesteld. Op deze lijst staat vermeld voor welke groepen en op welke dagen de personen beschikbaar zijn.

• Bij duobanen wordt als eerste de ‘duo-partner’ gevraagd door de directie bij ziekte of afwezigheid wegens verlof te vervangen. Over de duur van de vervanging worden in overleg afspraken gemaakt.

• Bij langdurige vervanging die vooraf bekend is zal in eerste instantie tijdelijke uitbreiding van de werktijdfactor van een parttime leerkracht die dat wil een optie zijn. De directie kan parttime collega’s hierover benaderen. Daarna is het plaatsen van een advertentie voor langdurige vervanging een optie voor de directie.

Indien geen van voorgaande stappen tot opvang van een klas leidt, kan de directeur de vervanging voor zijn/haar rekening nemen of een IB-er of RT-er. Groot nadeel van deze stap is dat het werk van de directeur/IB-er/RT-er blijft liggen en daarmee de continuïteit van de school en het beleid in gevaar kan komen. De Montessorischool Kralingen stelt zich op het standpunt dat de inzet van de directie/IB-er/RT-er voor vervanging in principe niet kan, maar dat elke directie invulling kan geven aan: ‘’Als het niet kan zoals het moet, moet het maar zoals het kan.” Indien een directie daartoe besluit dan mag de vervanging door de directie/IB-er/RT-er niet langer duren dan twee achtereenvolgende dagen, met een maximum van twee dagen per schoolweek en een maximum van 4 dagen per maand. Dit mag en kan evenwel nooit een structureel karakter krijgen.  

Aanvullende mogelijkheden:   

• Als een leerkracht uit de ene bouw in kan vallen voor een afwezige leerkracht uit een andere bouw, dan wordt deze leerkracht in overleg met de directie uit zijn/haar groep gehaald en ingezet in de groep van de afwezige leerkracht. Deze interne wisseling is meerdere malen mogelijk.

• Aan een voormalig personeelslid met een wachtgelduitkering/pensioen/FPU kan gevraagd worden door de directie om in te vallen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Terug naar boven