Emmaschool

Hilleniussingel 23 3054 EX Rotterdam

  • Schoolfoto van Emmaschool
  • Schoolfoto van Emmaschool
  • Schoolfoto van Emmaschool
  • Rust is nodig om goed te kunnen leren. Wij vinden rust belangrijk.
  • Bij school hoort ook plezier.

Het team

Toelichting van de school

Behalve bovenstaande vakleerkrachten hebben we op de Emmaschool ook een vakleerkracht filosofie.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Aan de groepen zijn diverse ondersteunende, volledig bevoegde leerkrachten verbonden. Zij vervangen bij verlof.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Terug naar boven