Emmaschool

Hilleniussingel 23 3054 EX Rotterdam

  • Schoolfoto van Emmaschool
  • Schoolfoto van Emmaschool
  • Schoolfoto van Emmaschool
  • Rust is nodig om goed te kunnen leren. Wij vinden rust belangrijk.
  • Bij school hoort ook plezier.

In het kort

Toelichting van de school

Emmaschool: dorps en dynamisch

De Emmaschool staat in de oude dorpskern van Hillegersberg: ‘een dorp in de stad’.

De school heeft een gemoedelijke, kleinschalige sfeer. Daarin geven onze enthousiaste en deskundige leerkrachten uitstekend onderwijs.

De school kijkt terug op een rijke geschiedenis en heeft tegelijk een modern, bruisend en energiek karakter. Vandaar: “Méér dan 100 jaar jong”.

Bekijk onze website. U kunt zich daar ook aanmelden voor een kennismakingsbezoek, waarvoor we u van harte uitnodigen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • dorps en dynamisch
  • kwaliteit, sfeer, aandacht
  • verantwoordelijkheid
  • opbrengstgericht
  • brede ontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
339
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven