Kindcentrum De Heijberg

Heijbergstraat 2 -4 3055 PP Rotterdam

  • Vanaf groep 3 tot en met 8 worden regelmatig Chromebooks gebruikt voor de verwerking tijdens lessen.
  • Muurtekeningen maken tijdens de geschiedenisles met de methode Blink.
  • Wij hebben een ruim aanbod van diverse soorten Lego om basiskennis te ontwikkelen over programmeren.
  • Elk schooljaar is er een projectweek met veel diverse activiteiten gekoppeld aan een thema,
  • Aan het einde van elk schooljaar is er een spetterend schoolfeest.

In het kort

Toelichting van de school

Kindcentrum De Heijberg is gelegen in Rotterdam, aan de rand van het Molenlaankwartier vlakbij de Rotte. Op De Heijberg willen wij samen leren voor het leven en staat zin in leren centraal. Op De Heijberg wilen we impact maken op de levens van kinderen om ze een glansrijke toekomst te bieden, onder meer met zo goed mogelijk onderwijs. We doen er alles aan om ze voor, tijdens en na schooltijd een onbezorgde gelukkige jeugd te laten beleven. 

De leerlingen beleven plezier in het leren en ontdekken en worden creatief geprikkeld en cognitief uitgedaagd. Dit gebeurt onder meer door in te spelen op de behoeftes en vaardigheden van de individuele leerlingen met gedifferentieerd onderwijs en vakleerkrachten voor muziek, crea, gym en (meerbegaafde) leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong. Zo kunnen talenten optimaal ontplooien en worden life skills ontwikkeld. Door betrokkenheid en vertrouwen worden de leerlingen sociaal-emotioneel voorbereid op de toekomst. Daarnaast bieden de christelijke normen en waarden een stabiele richtinggevende basis voor onze omgang met elkaar in een steeds veranderende maatschappij.

De kinderen van Kindcentrum De Heijberg komen vrijwel allemaal uit de directe omgeving van de school uit de wijken Hillegersberg, (Nieuw-)Terbregge, Ommoord of andere omliggende wijken/gemeenten. 


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Plezier
  • Ontplooiing en prikkelend
  • Betrokken
  • Vertrouwen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Veel leerlingen van Kindcentrum De Heijberg komen uit de directe omgeving van de school uit de wijken Hillegersberg (Molenlaankwartier) en Terbregge (Nieuw- en Oud-Terbregge). Er is ook een deel van de leerlingen die in Ommoord of iets verder van school wonen. Iedereen is welkom. Wij hanteren vooralsnog geen postcodebeleid.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
303
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven