Heijbergschool

Heijbergstraat 2 -4 3055 PP Rotterdam

 • Schoolfoto van Heijbergschool
 • Schoolfoto van Heijbergschool
 • Schoolfoto van Heijbergschool
 • Schoolfoto van Heijbergschool

Het team

Toelichting van de school

Op de Heijbergschool werken ruim 35 leerkrachten, ondersteunende medewerkers en directieleden. Elke dag staat zin in leren voor hen centraal en worden de mogelijkheden van elk kind vooropgezet. Naast groepsleerkrachten, zijn er op onze school ook vakleerkrachten voor gym, crea en muziek. Ook zijn er collega’s die de leerlingen op verschillende gebieden kunnen ondersteunen en/of begeleiden: van rekenen en spelling tot kindercoaching. Onze school heeft een gevarieerde groep leerkrachten, qua leeftijd, levensfase en achtergrond. Dit komt de samenwerking in het team ten goede. Voor een up-to-date overzicht van het team zie www.heijbergschool.nl/team.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Tijdens een verlof wordt de vervanging, indien mogelijk, intern geregeld. Indien dit niet mogelijk is, worden extern naar een goede oplossing voor de vervanging gezocht. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op de Heijbergschool staat zin in leren centraal en worden de mogelijkheden van elk kind voorop gezet. De school biedt de leerlingen de mogelijkheid op zijn of haar eigen manier te leren binnen de kaders van de leerdoelen en -lijnen en met betrokkenheid van de ouders. We leren met en van elkaar.

De leerlingen beleven plezier in het leren, ontdekken en zij worden creatief geprikkeld en cognitief uitgedaagd. Dit gebeurt onder meer door in te spelen op de behoeftes en vaardigheden van de individuele leerlingen met gedifferentieerd onderwijs, vakleerkrachten voor muziek, crea, gym, techniek en meerbegaafde leerlingen. Zo kunnen talenten optimaal ontplooien en worden life skills ontwikkeld.

Op de Heijbergschool leren leerlingen eigenaarschap te nemen voor hun eigen ontwikkeling. De leerkracht blijft hierbij eindverantwoordelijk en deze helpt de leerlingen op een ontdekkende en actieve wijze vaardigheden en talenten te ontwikkelen. De leerkrachten creëren een omgeving die leren bevordert en waarin leerlingen worden gemotiveerd, zowel klassikaal als individueel. Aan de hand van de expliciete directe instructie en gedifferentieerde begeleiding profiteren alle leerlingen zo optimaal mogelijk van het geboden onderwijs.

Ons team

Op de Heijbergschool werken ruim 35 leerkrachten, ondersteunende medewerkers en directieleden. Elke dag staat zin in leren voor hen centraal en worden de mogelijkheden van elk kind vooropgezet.  Naast groepsleerkrachten, zijn er op onze school ook vakleerkrachten voor gym, crea en muziek. Ook zijn er collega’s die de leerlingen op verschillende gebieden kunnen ondersteunen en/of begeleiden: van rekenen en spelling tot kindercoaching.  Onze school heeft een gevarieerde groep leerkrachten, qua leeftijd, levensfase en achtergrond. Dit komt de samenwerking in het team ten goede.  

Voor een up-to-date overzicht van het team zie www.heijbergschool.nl/team.

Bijzonder onderwijs in een notendop

 • In alle klassen leren de leerlingen vaardigheden op het gebied van ICT. Bij de kleuters worden hiervoor iPads gebruikt, waar de leerlingen educatieve spelletjes mogen spelen passend bij een thema. Vanaf groep 3 worden hiervoor Chromebooks gebruikt. Vrijwel dagelijks gebruiken de leerlingen een Chromebook en maken hierop bijvoorbeeld gedifferentieerde lessen voor rekenen, taal of spelling. Ook wordt hiervan gebruikt gemaakt om extra te oefenen en in de hogere klassen een werkstuk of opdrachten te maken. Elk schooljaar doen we daarnaast ook mee aan de week van de mediawijsheid. T
 • De Eureka- en Explorerklassen bieden onderwijs op maat voor de meer begaafde leerlingen. Wij doen dit door opdrachten aan te bieden, die net even anders zijn dan in de reguliere groep om de executieve functies verder te kunnen ontwikkelen. Zoals bijvoorbeeld de volgende opdracht: ‘Ontwerp een park op schaal waarbij rekening gehouden wordt met verschillende leeftijdsgroepen’ of de filosofische vraag: ‘Wat gebeurt er als er geen regels zouden zijn?’ Zowel de creatieve als de analytische en praktische denker kunnen hierbij hun talenten inzetten en ontwikkelen.
 • Onze vakdocenten gym, muziek, techniek en handvaardigheid verzorgen uitdagende lessen die bij de leeftijd van de leerlingen passen. Zij prikkelen daarmee de talenten van onze leerlingen.
 • Het is nooit te vroeg om een vreemde taal te leren. Daarom beginnen leerlingen in groep 1 al met het leren van Engels. Daarnaast krijgen meerbegaafde leerlingen Spaans vanaf groep 4.
 • Al onze leerlingen leren de beginselen van techniek en programmeren onder meer aan de hand van technisch Lego en online programma's als Scratch. Hiermee worden de leerlingen voorbereid op de wereld van morgen.

Groepen

Op de Heijbergschool zijn er combinatiegroepen voor de (kleuter)groepen 1/2. Vanaf groep 3 tot en met 8 zijn er groepen per leerstofjaar.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Op de Heijbergschool geven we altijd al iets meer les die zijn oorsprong vindt in de Rotterdamse subsidie voor leertijduitbreiding in de groepen 3 en 4.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De Heijbergschool kent een leerlingenpopulatie die boven landelijk gemiddeld niveau presteert met leren. Het basisarrangement is afgestemd op die populatie. 
De school heeft diverse bijzondere voorzieningen om kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, te helpen. De school zet verschillende manieren in om alle kinderen te ondersteunen.

De kinderen die meer uitdaging nodig hebben komen in aanmerking voor de Eurekagroep of Explorergroep. Zij krijgen vanaf oktober 2020 hier in een apart lokaal specifieke lessen die aansluiten bij hun onderwijsbehoeften.

We hebben twee onderwijsassistenten die kinderen in hun specifieke onderwijsbehoeften. Hiervoor worden zij enkele momenten per week uit de groep gehaald.

In alle gevallen worden ouders/ verzorgers nadrukkelijk betrokken om de onderwijsaanpak voor hun zoon of dochter zo goed mogelijk af te stemmen.

We maken ook gebruik van de ambulant begeleiders van het samenwerkingsverband PPO Rotterdam en van andere externe onderwijsspecialisten. Zij begeleiden kinderen meestal in een tijdelijk traject.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Meer informatie over onze peuteropvang is te vinden op www.heijbergschool.nl/peuteropvang. 

Terug naar boven