Heijbergschool

Heijbergstraat 2 -4 3055 PP Rotterdam

  • Schoolfoto van Heijbergschool
  • Schoolfoto van Heijbergschool
  • Schoolfoto van Heijbergschool
  • Schoolfoto van Heijbergschool

In het kort

Toelichting van de school

De Heijbergschool is gelegen in Rotterdam, aan de rand van het Molenlaankwartier vlakbij de Rotte. Op de Heijbergschool staat zin in leren centraal en worden de mogelijkheden van elk kind voorop gezet. Dit is het uitgangspunt waarmee elke dag de leerkrachten, het ondersteunend personeel en de directie ruim 380 leerlingen tegemoet treden, zodat elke leerling optimaal kan profiteren van het geboden onderwijs.

De leerlingen beleven plezier in het leren en ontdekken en worden creatief geprikkeld en cognitief uitgedaagd. Dit gebeurt onder meer door in te spelen op de behoeftes en vaardigheden van de individuele leerlingen met gedifferentieerd onderwijs en vakleerkrachten voor muziek, crea, gym en (meerbegaafde) leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong. Zo kunnen talenten optimaal ontplooien en worden life skills ontwikkeld. Door betrokkenheid en vertrouwen worden de leerlingen sociaal-emotioneel voorbereid op de toekomst. Daarnaast bieden de christelijke normen en waarden een stabiele richtinggevende basis voor onze omgang met elkaar in een steeds veranderende maatschappij.

De kinderen van de Heijbergschool komen vrijwel allemaal uit de directe omgeving van de school uit de wijken Hillegersberg, Terbregge, Nieuw-Terbregge, Ommoord of andere omliggende wijken/gemeenten. 


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Plezier
  • Ontplooiing en prikkelend
  • Betrokken
  • Vertrouwen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Veel leerlingen van KC de Heijberg komen uit de directe omgeving van de school, maar er is ook een percentage leerlingen die iets verder van school wonen. Iedereen is welkom. Wij hanteren vooralsnog geen postcodebeleid.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
362
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven