Hildegaertschool

Debussylaan 11 3055 TE Rotterdam

  • Schoolfoto van Hildegaertschool
  • Schoolfoto van Hildegaertschool
  • Schoolfoto van Hildegaertschool
  • Schoolfoto van Hildegaertschool

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Drie keer per jaar halen we data over het welbevinden van onze kinderen op, gerelateerd aan hun eigen ontwikkeling. Jaarlijks neemt de school een veiligheidsmonitor af, waarmee het welbevinden van onze leerlingen gemeten wordt, gerelateerd aan de landelijke normen. Dit kan leiden tot aanpassingen in ons pedagogisch gedrag per leerling of groep (deze worden uiteraard alleen met de ouders besproken), als het gaat om Kindercoachingstrajecten of SchoolMaatschappelijk Werk) en eventuele aanpassingen in het lesaanbod, waar het bijvoorbeeld gaat over het volgen van een nieuwe methodiek in SEL, de scholing m.b.t. Rots en Water, gebruik van Groepsgeluk en Meidenvenijn.
Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven