Basisschool de Wissel voor Interconfessioneel Basisonderwijs

Spoorweghaven 174 3071 ZG Rotterdam

  • Schoolfoto van Basisschool de Wissel voor Interconfessioneel Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Basisschool de Wissel voor Interconfessioneel Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Basisschool de Wissel voor Interconfessioneel Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Basisschool de Wissel voor Interconfessioneel Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Basisschool de Wissel voor Interconfessioneel Basisonderwijs

In het kort

Toelichting van de school

De Wissel is een basisschool van het bestuur ICBO. ICBO is een samenwerking tussen de Rotterdamse schoolbesturen PCBO & RVKO. Basisschool De Wissel kenmerkt zich door zijn ligging. De school ligt in Rotterdam Zuid op de Kop van Zuid, een wijk waar vele culturen en sociale achtergronden samenkomen.Wij zijn een interconfessionele school. Dit betekent dat wij vanuit onze Christelijke grondslag, diversiteit als een verrijking zien en alle culturen en religieuze achtergronden verwelkomen. Onze missie: ‘Werelds onderwijs in een wereldstad’

Bij ons op school bieden wij een veilige en goede sfeer, waarin de leerlingen, ouders en teamleden zich prettig voelen. Dit maakt dat uw kind zich optimaal kan ontwikkelen binnen zijn of haar mogelijkheden. Wij staan ervoor dat kinderen ruimte krijgen om zichzelf te zijn. We stimuleren de zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid en leren de kinderen zelf keuzes te maken. We hechten veel waarde aan het leren samenwerken en de onderlinge sociale relaties. Wij creëren een goede basis voor een kind om zichzelf te ontplooien als individu, vol zelfvertrouwen, om stevig in de maatschappij te kunnen staan. 

De Wissel heeft specifieke aandacht voor doelgericht onderwijs. We maken het leren vanaf groep 0 t/m 8 zichtbaar aan de hand van een doelenmuur en kinderen krijgen de ruimte om te werken aan de eigen leerdoelen. Hiernaast bieden we: Sport, Engels, Techniek en Muziek aan tijdens onze leertijd uitbreiding onder schooltijd.

Bij ons op school bent u als ouder educatief partner en sluiten we zoveel mogelijk aan bij de ontwikkeling van uw kind. We bieden een instructie op verschillende niveaus en spelen in op de verschillende onderwijsbehoeften. Door gebruik te maken van coöperatieve leerstrategieën betrekken we de kinderen actief bij de lesactiviteiten. De kinderen leren op een gestructureerde manier met elkaar samen te werken, waardoor het leerrendement en de sociale interactie verhoogd wordt.


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ambitieus en doelgericht
  • Kwaliteit en vakmanschap
  • Leren zichtbaar maken
  • Brede ontwikkeling
  • Educatief partnerschap

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Wissel is een basisschool van het bestuur ICBO. ICBO is een samenwerking tussen de Rotterdamse schoolbesturen PCBO & RVKO.

De school ligt in Rotterdam Zuid op de Kop van Zuid, een wijk waar vele culturen en sociale achtergronden samenkomen.

Wij zijn een interconfessionele school.

Onze missie: ‘Werelds onderwijs in een wereldstad’

Bij ons op school bieden wij een veilige en goede sfeer, waarin de leerlingen, ouders en teamleden zich prettig voelen. Dit maakt dat uw kind zich optimaal kan ontwikkelen binnen zijn of haar mogelijkheden. Wij staan ervoor dat kinderen ruimte krijgen om zichzelf te zijn. We stimuleren de zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid en leren de kinderen zelf keuzes te maken. We hechten veel waarde aan het leren samenwerken en de onderlinge sociale relaties. Wij creëren een goede basis voor een kind om zichzelf te ontplooien als individu, vol zelfvertrouwen, om stevig in de maatschappij te kunnen staan. 

De Wissel heeft specifieke aandacht voor doelgericht onderwijs waar kinderen eigenaar zijn van hun eigen ontwikkeling. We maken het leren in alle groepen zichtbaar aan de hand van een doelenmuur en kinderen krijgen de ruimte om te werken aan de eigen leerdoelen. Hiernaast bieden we: Sport, Engels, Techniek en Muziek aan tijdens onze leertijd uitbreiding onder schooltijd. Er is een continurooster met pauzesport van Feyenoord. 

Bij ons op school bent u als ouder educatief partner en sluiten we zoveel mogelijk aan bij de ontwikkeling van uw kind. We bieden een instructie op verschillende niveaus en spelen in op de verschillende onderwijsbehoeften. Door gebruik te maken van coöperatieve leerstrategieën betrekken we de kinderen actief bij de lesactiviteiten. De kinderen leren op een gestructureerde manier met elkaar samen te werken, waardoor het leerrendement en de sociale interactie verhoogd wordt.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
352
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Op de Wissel wordt gewerkt volgens de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling. In de bijlage vindt u de procedure. 

Terug naar boven