Shri Saraswatie School

Blokmakersstraat 46 3025 NH Rotterdam

Schoolfoto van Shri Saraswatie School

Het team

Toelichting van de school

We hebben een mooie mix van jong en oud en man en vrouw.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Kinderen worden niet naar huis gestuurd en de vervanging wordt intern opgelost of door de inzet van externen

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

O.b.v. onze identiteit krijgen onze lessen in Hindi, Dharma en in het naschools aanbod Yoga.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Ook bij de kleutergroepen zien we o.b.v. thematisch onderwijs een integrale aanpak van alle ontwikkelingsgebieden.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Wij werken met de methode "Alles in een" , waarbij de vakken lezen, begrijpend lezen, Taal en wereldoriëntatie d.m.v. thema's worden aangeboden.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Onze school heeft de basisvoorzieningen goed orde, binnen een goede zorgstructuur, zodat wij tegemoet kunnen komen aan de verschillende onderwijsbehoeftes.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven