Shri Saraswatie School

Blokmakersstraat 46 3025 NH Rotterdam

Schoolfoto van Shri Saraswatie School

In het kort

Toelichting van de school

Regenboogschool Shri Saraswatie in Rotterdam is een bijzondere basisschool. Ons motto is: samen leven, samen leren en samen werken. Zo bereiden we onze leerlingen ook voor op een hun rol in een multiculturele samenleving. We vinden het belangrijk dat uw kind zich prettig voelt op onze school.

Wij streven binnen de Shri Saraswatieschool naar krachtig onderwijs. Krachtig onderwijs definiëren wij als een lerende en onderzoekende school, die planmatig en doelgericht werkt aan het maximaliseren van leerresultaten van onze leerlingen. 

We vinden goed en regelmatig contact tussen ouders/verzorgers en onze school heel belangrijk. Zo leggen we samen de basis voor de goede ontwikkeling van de kinderen. Heeft u nog vragen of opmerkingen? Neemt u dan gerust contact met ons op!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Basisvaardigheden
  • Dharma onderwijs
  • Gezondheid
  • Wereldburgerschap
  • Thematisch onderwijs

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze leerlingen komen uit vele delen van Rotterdam en omstreken doordat wij:

  • Aandacht besteden aan de Hindoestaanse levensfilosofie
  • Hoge resultaten behalen.
  • Hoge tevredenheid bij onze ouders en leerlingen.
  • Mogelijkheid voor busvervoer vanuit de stichting.

In 2022 verwachten wij ons te huisvesten in een gloednieuw schoolgebouw.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
183
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven