School voor Speciaal Basisonderwijs Johannes-Martinus

Boezemweg 174 3031 BP Rotterdam

Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs Johannes-Martinus

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op onze school nemen we niet deel aan de cito eindtoets.

Bij de schoolverlaters wordt het drempelonderzoek afgenomen in november en ook wordt de NIO of de NDT afgenomen

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

We zijn tevreden over de uitstroom naar het VO, zeker gezien de leerachterstanden waarmee de leerlingen binnen kwamen.
Over het algemeen stromen onze kinderen uit naar het praktijkonderwijs of het VMBO basis/kader met of zonder leerwegondersteuning

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie bezoekt een school voor speciaal basisonderwijs ierdere twee jaar.
Op 20 april 2013 is de school bezocht voor een verificatieonderzoek. Het vastgestelde basisarangement bleef gehandhaafd.

Terug naar boven