School voor Speciaal Basisonderwijs Johannes-Martinus

Boezemweg 172 -174 3031 BP Rotterdam

Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs Johannes-Martinus

In het kort

Toelichting van de school

welkom bij de Johannes-Martinusschool, school voor Speciaal basisonderwijs in Rotterdam-Centrum

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • speciaal basisonderwijs
  • pedagogische sfeer
  • ontwikkelings perspectief
  • mogen zijn wie je bent
  • passend onderwijs

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal is licht dalend
Weergave

Leerlingen
79
Landelijk gemiddelde
129

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Overblijf is verplicht voor alle leerlingen, er zijn geen kosten aan verbonden. De opvang gebeurt door het team

Veelgestelde vragen

Weergave

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Terug naar boven