De Provenier

Harddraverstraat 7 3033 XG Rotterdam

Basisschool de Provenier

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de pagina van basisschool Provenier. Wij geven u graag inzicht in onze schoolorganisatie in zijn geheel!

Voor ons een mooie kans om diverse gegevens van onze school toe te kunnen lichten. U kunt natuurlijk ook altijd contact met ons opnemen als hier nog onduidelijkheden over zijn. Graag verwijzen wij u ook naar onze eigen website www.deprovenier.nl voor meer informatie.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • openheid &verantwoordelijkheid
  • acceptatie & waardering
  • gemengde school
  • gezonde school
  • verlengde leertijd

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op 1 oktober 2017 telde onze school 268 leerlingen. De school maakt nu al een aantal jaren groei door. Er is de afgelopen jaren meer instroom dan uitstroom.

Onze school staat in een multiculturele wijk in de wereldstad Rotterdam. We willen dat de school een afspiegeling is van onze buurt: een gemengde school die alle kinderen die in de omgeving wonen wat te bieden heeft. Als kinderen van jongs af aan met elkaar om gaan en elkaars cultuur leren kennen, kunnen vooroordelen voorkomen worden.

Gemengd naar school gaan is een verrijking voor ieder kind!

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
222
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De Provenier is een school met een verlengde leertijd (VLT). De doelstelling van VLT is dat de ontwikkeling van kinderen een extra impuls krijgt en dat kinderen hun talenten ontdekken. Dit wordt gerealiseerd door het aanbieden van gevarieerde en kwalitatief hoogwaardige activiteiten. De schooltijd is hiervoor met 4 uur per week verlengd.

Alle kinderen van groep 1 t/m 8 lunchen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag op school in hun klas met de leerkracht. Daarna gaan zij 30 minuten buitenspelen op de pleinen onder toezicht van leerkrachten en pleinwacht hulpouders.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven