Valentijnschool

Gijsingstraat 51 3026 RH Rotterdam

Schoolfoto van Valentijnschool

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Leerkrachten kunnen verlof aanvragen i.v.m. studie, nascholing en/of ziekte. Een afwezige leerkracht wordt in principe vervangen door een andere leerkracht. Bij langdurige afwezigheid doet de school een beroep op het schoolbestuur. Als er geen vervangingsleerkracht beschikbaar is, wordt de groep opgedeeld volgens een vast protocol.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Voor alle groepen zijn er in het kader van het 6+arrangement sportieve en culturele activiteiten. Deze extra activiteiten worden door vakleerkrachten van diverse organisaties gegeven.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Kinderen in de groepen 1t/m 8 werken allen 30 uur per week met dezelfde begin- en eindtijden.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De Valentijnschool werkt volgens Leren loont met leertijduitbreiding.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De Valentijnschool voldoet aan de voorwaarden om basisondersteuning te verlenen op de gebieden leren en ontwikkeling, werkhouding en thuissituatie. Bij de domeinen 'fysiek en medisch' en 'sociaal-emotioneel' is de school genoodzaakt in een vroeg stadium breedtezorg of zelfs dieptezorg in te schakelen, omdat bij deze twee domeinen de grens aan basiszorg snel bereikt is. Het gehele team doet er dagelijks alles aan om voor elk kind Passend Onderwijs te realiseren mits realistisch en haalbaar.

De teamleden worden jaarlijks bijgeschoold o.a. op het gebied van IGDI en pedagogisch handelen. De samenwerking met externe partners blijft van wezenlijk belang om Passend Onderwijs te optimaliseren.

Terug naar boven